AANMELDFORMULIER

WIJZIGING OF AFMELDFORMULIER

Wijzigingen of afmelden als lid

Door ondertekening en verzending van dit formulier geeft u aan gemachtigd te zijn de betrokken personalia en gegevens te wijzigen of af te melden als lid van Begrafenis- en Crematievereniging De Laatste Eer Balk.