INFORMATIE VOOR LEDEN

Persoonlijk afscheid

Als lid ben je verzekerd van een persoonlijk afscheid in je eigen, vertrouwde omgeving. Onze vereniging regelt je uitvaart op een correcte, professionele en bescheiden manier. Wat misschien goed is om te weten: onze vereniging is geen verzekeringsmaatschappij. Je betaalt ook geen premie, maar contributie.  

Meebeslissen

Als lid van onze vereniging kun je meepraten. Onze vereniging telt 1414 leden (stand 31 december 2021). Een keer per jaar, in het voorjaar, nemen we tijdens de ledenvergadering met elkaar besluiten. Bijvoorbeeld over het beleid, de jaarlijkse contributie en de hoogte van de korting die leden bij een uitvaart krijgen.

Korting

De ledenkorting bedraagt € 1000,-. Als nabestaanden geen beroep doen op de diensten van de vereniging, bestaat in principe geen recht op uitkering van de ledenkorting.Bij overlijden van kinderen (van leden) beneden 18 jaar en ouder dan 1 jaar, keren we de volledige
ledenkorting uit.Bij overlijden van kinderen (van leden) jonger dan 1 jaar, bedraagt de ledenkorting 50%.

Als de uitvaart van een lid door een uitvaartverzorger van “De Laatste Eer Balk”, of door een uitvaartverzorger van het  Cluster van uitvaartverenigingen van onze regio wordt verzorgd, bestaat recht op de volledige ledenkorting met in acht neming
van punt 1.Als de uitvaart echter om praktische redenen en/of na overleg met ons bestuur, niet door onze vereniging wordt verzorgd, wordt op de ledenkorting een aftrek van € 150,- toegepast. Na ontvangst van een kopie van de overlijdensakte en de uitvaartnota wordt het restant overgemaakt aan degene op wiens naam de uitvaartnota is gesteld.Als onze vereniging een uitvaart verzorgt van een niet lid brengen we de kosten in rekening die gelden voor onze leden, echter met een toeslag van € 450,-

Contributie

De contributie bedraagt voor leden vanaf 18 jaar € 22,– per jaar. Word je na je 18e jaar lid, dan moet je entreegeld, afhankelijk van leeftijd, betalen (inhaalkoopsom). Info hierover kun je krijgen van onze penningmeester.

Met het invullen en ondertekenen van het online aanmeldformulier of wijzigingsformulier kun je ons machtigen om de contributie automatisch te laten afschrijven van je bankrekening. 

Een machtigingsformulier downloaden en invullen kan ook of bel onze secretaris en het formulier word je toegezonden of gebracht. Stuur deze machtiging hierna naar onze secretaris Froukje Boersma-Bokma, Van Heemstrastrjitte 12, 8561 GB Balk.

Betaal je via automatische incasso, dan wordt het bedrag omstreeks 25 mei afgeschreven. Leden die op een andere manier betalen krijgen voor die datum bericht. Dat gebeurt na de jaarvergadering in het voorjaar.

Aanmelden, opzeggen of wijzigingen

Iedereen kan lid worden, ongeacht levensbeschouwing. Wil je je aanmelden als lid? Vul dan het  aanmeldingsformulier in. Langs brengen kan natuurlijk ook bij onze secretaris: Froukje Boersma-Bokma, Van Heemstrastrjitte 12, 8561 GB Balk.

Wil je je lidmaatschap opzeggen? Dat kan jaarlijks. Vul dan het Afmelden of wijzigingsformulier in. ​Doe het wel voor 30 november. 

Hospice Sneek

De Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Zuidwest Friesland is een vrijwilligersorganisatie die hulp en ondersteuning biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten. Dat gebeurt bij mensen thuis en in de hospice ‘de Kime’ in Sneek.Geschoolde vrijwilligers kunnen bij de zieke thuis ondersteuning bieden gedurende een aantal dagdelen per week. Dit kan enige verlichting bieden aan de mantelzorgers; deze inzet wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de zieke en de mantelzorgers.

In Hospice ‘de Kime’ kan aan vier gasten dag en nacht zorg gegeven worden, in een huiselijke omgeving. Ook hier zijn de vrijwilligers aanwezig, naast de professionele zorg. Op onze site vindt u veel informatie:  www.vptz-zwf.nl Van harte welkom!

Nardus norm

Begrafenis en Crematie vereniging “De Laatste Eer Balk is aangesloten bij Nardus hetgeen een kwaliteitslabel heeft ontwikkeld voor aangesloten verenigingen. Hierdoor kunnen de leden en de consumenten volledig kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de dienstverlening van de aangesloten leden.