Begrafenis en Crematie Vereniging.
De Laatste Eer Balk

Eigen uitvaart regelen

Op een dag is het tijd voor je eigen uitvaart. Je kunt het jouw nabestaanden makkelijker maken door je wensen vooraf al
kenbaar te maken. Dan verloopt je uitvaart zoals jij dat wenst.

LEES VERDER

Uitvaartverzorging

Onze vereniging geeft ondersteuning bij het regelen van de uitvaarten. Onze uitvaartverzorgers kunnen u hierbij adviseren en geven u praktische tips.

LEES VERDER

Contactgegevens

Bij een sterfgeval kunt u contact opnemen met telefoonnummer:
06-21664989.
U komt dan rechtstreeks in contact met de dienstdoende uitvaartverzorger.

LEES VERDER

De dood hoort bij het leven, zeggen ze wel eens. En dat klinkt zo gemakkelijk. Maar praten over de dood – van jezelf of van een naaste – is voor veel mensen lastig. Sommigen denken ook liever niet na over hun eigen begrafenis of crematie. Of misschien is het een onderwerp waar ze zich nog helemaal niet mee bezighouden, omdat het nog lang niet zover is. Toch is het goed om na te denken over je eigen overlijden.

Voor nabestaanden die jouw uitvaart regelen is het goed te weten wat jouw wensen waren. Zo help je hen bij het nemen van al die belangrijke beslissingen die zij vaak in een paar dagen moeten nemen.

Ook wij als vereniging helpen de nabestaanden. We denken mee, adviseren en regelen allerlei praktische zaken rond de uitvaart.