AANMELDFORMULIER

AANMELDFORMULIER

Inschrijfformulier

Overige eventueel in te schrijven familieleden Echtgeno(o)t(e) / Levenspartner / Kind(eren):

Automatische Incasso.

Door ondertekening en het verzenden van dit formulier geeft u toestemming aan Begrafenis- en Crematievereniging De Laatste Eer Balk om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens jaarlijkse contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Begrafenis- en Crematievereniging De Laatste Eer Balk.. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.