UITVAARTZORG

Uitvaartzorg

De uitvaartverzorging wordt door 3 bodes van omringende uitvaartverenigingen uitgevoerd, te weten:

- Froukje Menger-Bruinsma uit Balk
- Dhr. Pieter Deinum uit Oudemirdum
- Dhr. Cor Schotanus uit Sloten.

Zij blijven alle drie in dienst van hun eigen vereniging en zullen bij toerbeurt de uitvaarten van de leden van onze vereniging verzorgen.

Bij een sterfgeval kunt u contact op nemen via telefoonnummer: 
06 - 21 66 49 89.
 

U komt dan rechtstreeks in contact met de dienstdoende bode, die u deskundig en persoonlijk bijstaat met het regelen van de begrafenis of crematie.

In Gaasterland zijn alle begrafenisverenigingen aangesloten bij een regionaal cluster. Een andere uitvaartverzorger die is aangesloten
bij ons cluster kan de uitvaart ook regelen, in overleg en met toestemming van ons bestuur.

Als het mogelijk is wordt de overledene thuis opgebaard. Kan dat niet, dan is aula ‘De Cirkel’ aan de Herman Gorterstraat in Balk beschikbaar. Daar zijn altijd deskundige en toegewijde medewerkers aanwezig.

De algemene begraafplaats van Balk ligt aan het Tsjerkepaed in Harich. Het is een ruim en van veel groen voorzien terrein, met een urnenmuur en een strooiveld.

Voor informatie over het gebruik van de urnenmuur en het strooiveld kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van gemeente De Fryske Marren, telefoonnummer 140514 (tijdens kantooruren).

Cluster adressen

Bakhuizen, RK begrafenisvereniging

Bode/uitvaartverzorger:

Pieter Deinum uit Oudemirdum 
Tel: 0514-571771 Mobiel 06-25500361 
E-mail: mts.deinum@comveeweb.nl

Balk, RK begrafenisvereniging St. Ludgerus

Bode/uitvaartverzorger:

Jelle Dijkstra uit Balk 
Tel: 0514-851767 of 0513-622339 
E-mail j.dijkstra@vdzwaag.nl

Elahuizen, Help Elkander

Bode/uitvaartverzorger:

Jelle Dijkstra uit Balk 
Tel: 0514-851767 of 0513-622339 Mobiel 
E-mail j.dijkstra@vdzwaag.nl 

Harich, de Laatste Eer

Bode/uitvaartverzorger:

Tiete Groenhof uit Harich 
Mobiel 06-51910584 
E-mail: tiete.groenhof@gmail.com website
www.dleharich.nl 

Mirns e.o., begrafenisvereniging

Bode/uitvaartverzorger:

Pieter Deinum uit Oudemirdum 
Tel: 0514-571771 Mobiel 06-25500361 
E-mail: mts.deinum@comveeweb.nl

Nijemirdum, de Laatste Eer

Bode/uitvaartverzorger:

Pieter Deinum uit Oudemirdum 
Tel: 0514-571771 Mobiel 06-25500361 
E-mail: mts.deinum@comveeweb.nl

Oudega-Kolderwolde, de Laatste Eer

Bode/uitvaartverzorger:

Jelle Dijkstra uit Balk 
Tel: 0514-851767 of 0513-622339 Mobiel 
E-mail j.dijkstra@vdzwaag.nl

Oudemirdum, Memento Mori

Bode/uitvaartverzorger:

Pieter Deinum uit Oudemirdum 
Tel: 0514-571771 Mobiel 06-25500361 
E-mail: mts.deinum@comveeweb.nl 

Sloten, begrafenis en crematievereniging

Bode/uitvaartverzorger:

Cor Schotanus uit Sloten 
Tel: 0514-531630 Mobiel 06-42405208 
E-mail: cor.schotanus@ziggo.nl website 
www.uitvaart-sloten.nl

Sondel, de Laatste Eer

Bode/uitvaartverzorger:

Boersma Uitvaarverzorging uit Lemmer 
Tel: 0514-562859 Mobiel 06-20992354 
E-mail: info@uitvaartboersma.nl

Wijckel, de Laatste Eer

Bode/uitvaartverzorger:

Tiete Groenhof-Faber uit Nijemirdum
Tel: 06-22963650 
E-mail tiete.groenhof@online.nl 
www.uitvaartverenigingwijckel.nl