Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen een uitvaartvereniging en een uitvaartondernemer?
Het woord vereniging geeft aan dat het om een lidmaatschap gaat. Een vereniging verzorgt uitvaarten zonder winstoogmerk. Een uitvaartondernemer verzorgt uitvaarten met het doel winst te maken.
 
Wat is het voordeel van lid zijn van een begrafenisvereniging?
De kosten van de vereniging zijn laag, omdat het voor een deel gaat om een vrijwilligersorganisatie met eigen voorzieningen.
Het doel van de vereniging is het verzorgen van een begrafenis of crematie, waarbij geen winst wordt gemaakt. Daardoor is de contributie laag in verhouding tot het voorzieningenpakket dat leden ervoor terugkrijgen.
 
Moet ik me als lid ook actief inzetten voor de vereniging?
Je bent tot niets verplicht, maar extra ondersteuning is altijd welkom. Die bijdrage kan zeer divers zijn. Je kunt bijvoorbeeld een bestuurlijke taak op je nemen. Neem voor meer informatie contact op met onze vereniging.
 
Ik woon in een andere woonplaats. Kan ik toch lid worden?
Ja, dat kan.
 
Ik ga verhuizen. Kan ik lid blijven?
Ja, dat kan. Adreswijzigingen moeten worden doorgegeven aan de ledenadministratie.
Dat kan via het contactformulier of telefonisch bij de secretaris: 0514-603263.
 
Ik heb al een begrafenis-/uitvaartverzekering. Is lidmaatschap van een begrafenisvereniging toch verstandig?
Dat is afhankelijk van je begrafenisverzekering. Als je een verzekering hebt met een uit te keren bedrag, dan is het de moeite waard om lid te worden van de begrafenisvereniging. Heb je een verzekering waarbij de begrafenis of crematie geregeld wordt, dan hangt het ervan af of er een uit te keren bedrag bij zit. Vragen hierover kun je stellen aan de penningmeester, telefoon 0514-603417.
Sommige landelijke uitvaartverzekeringen hebben in hun polis opgenomen dat de opbaring bij voorkeur plaatsvindt in hun eigen mortuarium. Als daarvan geen gebruik wordt gemaakt, wordt er vaak een minimale financiële bijdrage gedaan.
 
Moet ik me (naast lidmaatschap van de begrafenisvereniging) bijverzekeren?
Er kunnen kosten zijn die buiten het 'pakket' van het lidmaatschap van de begrafenisvereniging vallen. Dat is afhankelijk van hoe je de begrafenis of crematie invult. Bijkomende kosten kunnen bijvoorbeeld ontstaan door de keuze van de grafsteen, het type graf of advertentiekosten (in landelijke dagbladen).
Bijkomende kosten bedragen ongeveer tussen de € 1.500 en € 6.000. Je zou aanvullend een begrafenisverzekering kunnen nemen die een bedrag uitkeert bij overlijden. Wij adviseren je voordat je een verzekering afsluit, voor informatie contact op te nemen met Froukje Boersma-Bokma van ons bestuur. Haar telefoonnummer is 0514-603263.
 
Als ik bijkomende kosten van mijn uitvaart zelf kan betalen, waarom heb ik dan toch een uitvaartverzekering nodig?
Sluit je een uitvaartverzekering, dan weet je zeker dat jouw nabestaanden niet voor onvoorziene gebeurtenissen komen te staan. Zij hoeven zich niet te bekommeren om de kosten.
 
Kost een crematie meer dan een begrafenis?
Over het algemeen niet. Bij een crematie heb je immers de vaak hoge kosten van een graf niet. Maar ook bij een crematie zijn er de kosten van een kist, de opbaring, de kerkdienst, het condoleancebezoek, rouwkaarten, advertenties, de urn, asverstrooiing enz. In beide gevallen hangen de kosten natuurlijk af van jouw persoonlijke wensen.
 
Kunnen mijn kinderen ook lid worden?
Ja, zie artikel 3 van de statuten
 
Ik word 18 jaar. Kan ik ook lid blijven als ik elders ga wonen of studeren?
Jazeker.
 
Kunnen studerende en uitwonende kinderen gewoon lid blijven van de vereniging?
Ja, bij overlijden kan op dezelfde wijze gebruik worden gemaakt van de diensten van de vereniging, zonder extra kosten. Stel, je zoon of dochter studeert in Groningen. Zou je kind daar komen te overlijden, dan kun je gebruik maken van onze dienstverlening. Onze bode neemt contact op met de uitvaartverzorger aldaar. De ledenkorting is hier gewoon van toepassing.
 
Kan ook iemand van 72 jaar zich nog verzekeren?
Vaak wordt aangegeven dat oudere mensen zich vanwege hun leeftijd of gezondheid niet meer kunnen verzekeren. Toch is dit niet helemaal waar. Er kan namelijk een depositofonds of koopsomstorting via een verzekeringsmaatschappij worden afgesloten. Hierin wordt een bedrag gestort waarvan de uitvaart wordt betaald. Over deze storting ontvang je elk jaar een rentevergoeding. Het bedrag kan in een keer gestort worden of in termijnen. Vraag de uitvaartondernemer naar de mogelijkheden.
 
Ik ben niet godsdienstig. Kan ik toch lid worden?
Ja, de vereniging regelt de begrafenis of crematie voor leden, ongeacht hun geloofsovertuiging.
 
Kan ik mijn uitvaart van tevoren helemaal zelf regelen?
Ja, tot in detail. Op de persoonlijke wensenlijst op deze site kun je alles vastleggen. Of je bijvoorbeeld begraven of gecremeerd wilt worden, wat voor kist je wilt of welke muziek je wenst. Je bewaart deze gegevens bij je belangrijkste papieren. In geval van overlijden is iedereen, zowel de nabestaanden als de uitvaartverzorger, op de hoogte van jouw wensen. Je bent er zeker van dat je uitvaart verloopt zoals jij dat graag ziet. Het is goed om je wensen ook door te spreken met je naaste(n).
 
Wat doet een uitvaartverzorger precies?
Hij of zij regelt en verzorgt de complete uitvaart voor de nabestaanden. Die worden dus eigenlijk geassisteerd bij de vele beslissingen die ze in relatief korte tijd moeten nemen. Een uitvaartverzorger kan bijvoorbeeld het volgende regelen: rouwdrukwerk en advertenties, bloemdecoraties, bijzondere grafkisten, muziek, sprekers, voertuigen, een urn en professionele hulp bij rouwverwerking.
 
Kan er ook iets in de kist worden meegenomen?
In principe is dat mogelijk. Wat er in de kist meegaat moet verteerbaar zijn. In juli 2002 is er een convenant opgesteld over wat precies meegenomen mag worden. Tekeningen mogen bijvoorbeeld wel mee, maar een mobiele telefoon niet. Basisgedachte is dat de grond van een begraafplaats gewijde grond is en dat dat zo moet blijven. De uitvaartvereniging is op de hoogte van wat wel en niet mag.