Privacystatement
 
Algemeen
Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer Balk”, gevestigd te  Balk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 
Contactgegevens:
Het contact loopt via ons secretariaat.
De gegevens van onze secretaris kunt u vinden op onze website onder het menu “Meer informatie over ons”, “Bestuursleden”.
De secretaris is te bereiken via emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Onze voorzitter is functionaris gegevensbescherming van Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer Balk”.
De gegevens van onze voorzitter kunt u vinden op onze website onder het menu “Meer informatie over ons”, “Bestuursleden”.
De voorzitter is te bereiken via emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken:
Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer Balk” verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 
N.A.W. gegevens
 • Geslacht
 • Voorletters
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum
Adres gegevens
 • Straat
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • BSN nummer
Contactgegevens
 • Telefoonnummer
 • Telefoonnummer mobiel
 • Email
Betalingsgegevens
 • Rekeningnummer
 • Naam rekeninghouder
Verenigingsgegevens
 • Lidnummer
 • Soort Lid
 • Lid sinds
 • Einde lidmaatschap
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer Balk” verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw contributiebetaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of verenigingsfolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Eventuele andere zaken die voor de vereniging van nut kunnen zijn

Geautomatiseerde besluitvorming

Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer Balk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit. Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer Balk” gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
 • MS Office (Word, Excel, Powerpoint) of een ander programma: voor correspondentie met de leden, facturering, presentaties
 • Member Control: voor ledenadministratie
 • E-mailprogramma (diverse kan perbestuurslid verschillen)
 • Boekhoudprogramma: voor financiële administratie (Banana)
 • E-mailmarketingprogramma: voor nieuwsbrieven, gericht aan de leden (Joomla, ACYmailing)
 • Eventuele andere programma’s die voor de vereniging van nut kunnen zijn

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer Balk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer Balk verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen dan als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer Balk  gebruikt geen cookies

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer Balk en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  Je

kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer Balk wijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Begrafenis en Crematievereniging “De Laatste Eer Balk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via de voorzitter. U kunt deze gegevens van de voorzitter vinden op onze website.