Statuten
 
De statuten zijn opgemaakt door notaris G. Vellinga te Sneek en ter goedkeuring aangeboden in de Algemene ledenvergadering van 13 april 2022.
De statuten zijn in deze vergadering goedgekeurd.
 
U kunt de statuten hier downloaden in pdf formaat.