Korting

Verzorgt onze vereniging de uitvaart, dan worden alle gemaakte kosten tegen een gunstig tarief doorberekend. Je krijgt ook ledenkorting.
Die bedraagt per uitvaart maximaal €. 1.000. Als men na het achttiende jaar lid wordt, wordt de ledenkorting aan de hand van onderstaande tabel berekend.
 
leeftijd
procentuele vergoeding
18 100%
19 99%
20 97%
21 96%
22 95%
23 94%
24 93%
25 92%
26 91%
27 90%
28 89%
29 88%
30 86%
31 85%
32 84%
33 83%
34 81%
35 80%
36 79%
37 77%
38 76%
39 75%
40 73%
41 72%
42 70%
43 69%
44 67%
45 66%
46 64%
47 63%
48 61%
49 59%
50 58%
51 56%
52 54%
53 53%
54 51%
55 49%
56 48%
57 46%
58 44%
59 42%
60 40%
61 39%
62 37%
63 35%
64 33%
65 31%
66 29%
67 28%
68 26%
69 24%
70 22%
71 20%
72 18%
73 16%
74 14%
75 13%

2. Bij overlijden van kinderen van leden beneden de 18 jaar en ouder dan 1 jaar keren we het volledige vergoedingsbedrag uit.

3. Bij overlijden van kinderen van leden jonger dan 1 jaar is er recht op uitkering tot het bedrag van de werkelijke kosten, met een maximum van 50% van wat genoten zou zijn als de leeftijd van 1 jaar zou zijn bereikt.

4. Als nabestaanden geen beroep doen op de diensten van de vereniging, dan hebben zij geen recht op een uitkering.

5. Het bedrag van de uitkering bij overlijden wordt uitbetaald aan degene bij wie we ook de kosten van onze diensten in rekening brengen.

Belangrijk:

De ledenkorting geldt alleen wanneer de uitvaart ook daadwerkelijk wordt verzorgd door een uitvaartverzorger van de Begrafenis- en Crematievereniging “De Laatste Eer BALK” of, wanneer daar toestemming voor is verleend, door een uitvaartverzorger van het Cluster van uitvaartverenigingen van onze regio.
Als de uitvaart van één van onze leden niet door de eigen uitvaartverzorgers van De Laatste Eer BALK, of van het Cluster wordt verzorgd, wordt door onze vereniging op de geldende ledenkorting € 150,00 ingehouden, alsmede € 35,00 i.v.m. afdracht  aan de Federatie van Friese Uitvaartverenigingen. Het restbedrag zal aan de nabestaanden worden uitgekeerd na ontvangst van een kopie van de uitvaartnota en een kopie van de overlijdensakte.